برپایی دومین همایش «طلای سرخ» در دهق
برپایی دومین همایش «طلای سرخ» در دهق

دومین همایش طلای سرخ در بخش مهردشت شهرستان نجف آباد، چهارشنبه ۱۰ آبان ماه به میزبانی شهر دهق برگزار خواهد شد. در همین راستا با محوریت شرکت تعاونی روستایی دهق و دیگر ارگان های مسئول، نمایشگاه ۱۰روزه ای نیز از توانمندی های این بخش در تولید زعفران در این شهر در حال برگزاری است. طبق […]

دومین همایش طلای سرخ در بخش مهردشت شهرستان نجف آباد، چهارشنبه ۱۰ آبان ماه به میزبانی شهر دهق برگزار خواهد شد.

در همین راستا با محوریت شرکت تعاونی روستایی دهق و دیگر ارگان های مسئول، نمایشگاه ۱۰روزه ای نیز از توانمندی های این بخش در تولید زعفران در این شهر در حال برگزاری است.

طبق مطالب مطرح شده در اولین همایش طلای سرخ که سال گذشته به میزبانی روستای تاریخی دماب برگزار شد، در حال حاضر بیش از ۱۰۰هکتار از اراضی شهرستان به کشت زعفران اختصاص پیدا کرده است.

به گفته کارشناسان، زعفران بخش مهردشت به دلیل برخورداری از شرایط آب و هوایی و خاک حاصلخیز از کمترین میزان آفات و بیماری های گیاهی و در عین حال بالاترین راندمان برداشت برخوردار است.

میانگین برداشت زعفران در کشور ۴ کیلو در هر هکتار و در استان اصفهان ۶/۵ کیلو در هکتار است. اصفهان با ۷۱۰ هکتار سطح زیر کشت زعفران، رتبه پنجم تولید زعفران کشور را به خود اختصاص داده است.