برگزیده شدن مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد در کنفرانس بین المللی سریلانکا
برگزیده شدن مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آباد در کنفرانس بین المللی سریلانکا

خبرگزاری ایمنا: مقاله ی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در سومین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم کشور سریلانکا پذیرفته شد. به گزارش ایمنا،بررسی روند تغییرات دما در شهر شیراز عنوان مقاله علم دکتر امیر گندمکار عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد می باشد که در سومین کنفرانس […]

خبرگزاری ایمنا: مقاله ی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در سومین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم کشور سریلانکا پذیرفته شد.
به گزارش ایمنا،بررسی روند تغییرات دما در شهر شیراز عنوان مقاله علم دکتر امیر گندمکار عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد می باشد که در سومین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم کشور سریلانکا پذیرفته شده است.
دکتر گندمکار در رابطه با این مقاله گفت : تغییر اقلیم پدیده ای است که از زمانهای دور به وقوع پیوسته و در زمان حال هم در حال وقوع است . سرعت و ماهیت تغییر اقلیم از نیمه های قرن بیستم به بعد تغییر کرده و آهنگ تغییرات آن سریعتر از قبل شده است . تغییر اقلیم امروزه نه تنها یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث دانشمندان است ، بلکه از نظر متخصصان سیاسی و اقتصادی هم مد نظر قرار گرفته است . تغییر اقلیم پدیده ای جوی ، اقیانوسی و در زمان های طولانی است .
وی افزود : الگوهای بارش تغییر کرده و پوشش برفی کاهش یافته و ذوب یخ ها هم سرعت یافته است . تبخیر زیاد شده و همچنین پدیده هایی مانند خشکسالی و سیل به شدت افزایش یافته است . به دلیل همین موارد امروزه با بحران‌آب به ویژه برای آشامیدن و کشاورزی روبرو هستیم .
عضو هیات علمی دانشگاه نجف آباد گفت : در این پژوهش با بررسی آمار ۳۷ ساله دما در ایستگاه شیراز با استفاده از روش من کندال به آشکار سازی این تغییرات پرداخته ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در مورد مطالعه دما در شهر شیراز افزایش معنی داری داشته است و این افزایش دما به ویژه در مورد دماهای کمینه بسیار قابل توجه بوده است.
شایان ذکر است این کنفرانس از تاریخ ۳۰ الی ۳۱ جولای مطابق با ۸ الی ۹ مردادماه سال جاری در شهر کلمبو برگزار می شود.