بهسازی آسفالت جاده نجف آباد به تیران و فریدونشهر
بهسازی آسفالت جاده نجف آباد به تیران و فریدونشهر
سرپرست اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: محور حسین آباد به سمت هسنیجه واقع در مسیر شهرستان نجف آباد- تیران به طول ۶ کیلومتر در طول یک دهه گذشته احداث شده که با توجه به تردد بسیار زیاد وسایل نقلیه سبک و سنگین، به صورت مستمر نیازمند حفظ و نگهداری است.

بهسازی آسفالت جاده نجف آباد به تیران و فریدونشهر

وزارت راه و شهرسازی:محمدمهدی پورکاظمی سرپرست اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان اظهار کرد: محور حسین آباد به سمت هسنیجه واقع در مسیر شهرستان نجف آباد- تیران به طول ۶ کیلومتر در طول یک دهه گذشته احداث شده که با توجه به تردد بسیار زیاد وسایل نقلیه سبک و سنگین، به صورت مستمر نیازمند حفظ و نگهداری است.

وی افزود: این اداره کل در آخرین اقدام خود در این محور، ۶ کیلومتر را آسفالت خواهد کرد. عملیات آسفالت از محور حسین آباد به طول ۶ کیلومتر به سمت هسنیجه با پیشرفت فیزیکی ۲۰درصد در حال انجام است.

پورکاظمی اعتبار مورد نیاز این پروژه را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: اعتبار مورد نیاز این پروژه ۱۲ میلیارد تومان است و در مدت زمان ۸ ماه به پایان خواهد رسید.

وی در ادامه به عملیات اجرایی شهرستان فریدونشهر استان اصفهان اشاره کرد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان با مجموع ۵ کیلومتر در جهت بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان فریدونشهر با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در حال انجام است.

سرپرست اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به درخواست‌های مردمی پروژه در دو مقطع به طول ۸۰۰ ۱ متر و ۴۰۰ متر از فریدونشهر به سمت برف انبار جمعاً به طول ۲۲۰۰ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت اجرا شده است.

آسفالت

آسفالت

بهسازی آسفالت جاده نجف آباد به تیران و فریدونشهر