تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
نزدیک به پنجاه نفر از کشاورزان نجف آباد، صبح روز سه شنبه پنجم تیرماه با تجمع در مقابل جهاد کشاورزی و امور آب شهرستان، به عدم تخصیص آب از سهمیه زاینده رود اعتراض کردند.

تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد

نزدیک به پنجاه نفر از کشاورزان نجف آباد، صبح روز سه شنبه پنجم تیرماه با تجمع در مقابل جهاد کشاورزی و امور آب شهرستان، به عدم تخصیص آب از سهمیه زاینده رود اعتراض کردند.

این کشاورزان به مصرف حجم قابل توجهی از آب خروجی سد زاینده رود در کشاورزی بالادست اصفهان معترض بودند و بر عدالت بیشتر در این زمینه تاکید کردند.

یکی از مسئولان مربوطه در همین خصوص گفت: تعدادی شایعه کرده بودند که در نیمه تیرماه، آب زاینده رود در کانال نجف آباد تزریق می شود در حالی که این موضوع چیزی فراتر از شایعه نبوده است.

وی ادامه داد: کشاورزان حرف درست و اعتراض منطقی دارند و امیدواریم مسئولان استان برای حل این مشکل جدیت لازم را داشته باشند. (تصویر تزیینی است)

تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد

تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد

تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد

تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد
تجمع اعتراضی کشاورزان نجف آباد