تحویل ۲۵ ون جدید به شهرداری نجف آباد
تحویل ۲۵ ون جدید به شهرداری نجف آباد
فرمانداری نجف آباد: با پیگیری های صورت گرفته، قرار است 25 ون جدید و صفر کیلومتر از طریق وزارت کشور به شهرداری نجف آباد تحویل داده شود که از این تعداد، 19 دستگاه طی روزهای اخیر تحویل شده و بقیه در روزهای آینده خواهند رسید.

تحویل ۲۵ ون جدید به شهرداری نجف آباد

فرمانداری نجف آباد: با پیگیری های صورت گرفته، قرار است ۲۵ ون جدید و صفر کیلومتر از طریق وزارت کشور به شهرداری نجف آباد تحویل داده شود که از این تعداد، ۱۹ دستگاه طی روزهای اخیر تحویل شده و بقیه در روزهای آینده خواهند رسید.

قرار است اولین ماموریت این وسایل حمل و نقل عمومی، در امر جابه جایی زوار اربعین به مرزهای خروجی صورت گیرد.

ون و مینی بوس

ون و مینی بوس

تحویل ۲۵ ون جدید به شهرداری نجف آباد