تزریق ۳۶۲هزار واکسن دامی در نجف آباد
تزریق ۳۶۲هزار واکسن دامی در نجف آباد
رئیس دامپزشکی گفت: طی سال گذشته برای کنترل بیماری های دامی بیش از ۳۶۲هزار دز واکسن دامی به صورت رایگان در سطح شهرستان تزریق شده است.

تزریق ۳۶۲هزار واکسن دامی در نجف آباد

رئیس دامپزشکی گفت: طی سال گذشته برای کنترل بیماری های دامی بیش از ۳۶۲هزار دز واکسن دامی به صورت رایگان در سطح شهرستان تزریق شده است.
پایگاه خبری اداره کل دامپزشکی استان: محمد مهدی حسن پور با اشاره به کاهش چشمگیر بیماری ها و تلفات دامی شهرستان بیان داشت: ۱۰ هزار راس دام در گاوداری های صنعتی مورد تست سل قرار گرفتند و در مورد ۱۱ هزار و دویست راس دام نیز  خونگیری تست بروسلوز انجام شد.برای ۱۰۵ راس اسب هم تست مشمشه انجام گرفت.
این سطح از واکسیناسیون، بالاترین عملکرد شهرستان در این بخش طی سال های اخیر بوده است.
رییس دامپزشکی نجف آباد

رییس دامپزشکی نجف آباد

تزریق ۳۶۲هزار واکسن دامی در نجف آباد