با وجود پتانسیل های بسیار خوبی که از نظر پخت با کیفیت نان در نجف آباد از سالهای دور تا کنون وجود داشته ولی در حال حاضر بخش عمده ای محصول نان نرم و یا خشک عرضه شده در سوپر مارکت های سطح شهر نجف آباد را تولیدات کمشچه تشکیل می دهد که این امر […]

با وجود پتانسیل های بسیار خوبی که از نظر پخت با کیفیت نان در نجف آباد از سالهای دور تا کنون وجود داشته ولی در حال حاضر بخش عمده ای محصول نان نرم و یا خشک عرضه شده در سوپر مارکت های سطح شهر نجف آباد را تولیدات کمشچه تشکیل می دهد که این امر نمی تواند زیبنده مردم چنین شهری باشد.

در خصوص دلیل تسخیر این بازار توسط محصولات وارد شده از دیگر نقاط استان باید موارد مختلفی را مورد توجه قرار داد که از جمله آنها ضعف تولیدات همشهریان خشکه پز ما در این زمینه است به طوریکه هنوز نتوانسته اند از لحاظ کیفیت و قیمت در برابر کمشچه قد علم کنند و بعضا از پخت دو تا سه کیسه آرد در روز و عرضه محصول در همان محل پخت پا را فراتر نگذاشته اند.

البته در این میان نباید از تفاوت قیمت بخشی از سهمیه آرد این واحد ها با قیمت آزاد بازار نیز چشم پوشی کرد به طوریکه بعضا مشاهده می شود که فعالین این صنف راه ساده تر فروش سهمیه خود به آزادپز ها را به جای مسیر سخت پخت و توزیع انواع نان های برشته انتخاب می کنند که مطمئنا این امر در بلند مدت ضربات جبران ناپذیری را به چنین بخش تولیدی شهرستان وارد خواهد کرد.

این امر در مورد نانوایان سنتی نیز تا حدود زیادی صدق می کند به طوریکه نان نرم عرضه شده در سوپری ها اکثر از خارج شهرستان و باز هم کمشچه به نجف آباد وارد می شود که در بسیاری موارد کار نظارت و کنترل کیفیت آن را برای مسئولان مرتبط سخت و بعضا غیر ممکن می سازد.

به گفته یک فرد آگاه در این زمینه در حال حاضر کمتر نانوای سنتی در نجف آباد وجود دارد که امکان عرضه با کیفیت،منظم و با صرفه اقتصادی چنین محصولی را در بین واحد های عرضه کننده مواد غذایی داشته باشد که خود این امر زمینه ساز جولان تولید کنندگان دیگر نقاط استان در چنین فضایی شده است.

البته ممکن است خشکه پز ها و نانوایان سنتی نجف آباد برای چنین پدیده ای توضیحات دیگری نیز داشته باشند که این پایگاه اطلاع رسانی آمادگی دارد جهت روشن شدن افکار عمومی و پیدا شده راه حلی جهت رفع این موانع این موارد را به اطلاع عموم مردم و به ویژه مسئولان مرتبط برساند.