تغییر دادستان محبوب نجف آباد
تغییر دادستان محبوب نجف آباد
بر طبق اخبار موثق واصله، علی زارع نوری دادستان جوان و محبوب نجف آباد، که از شهریور98 عهده دار این مسئولیت شده بود، طی روزهای آینده از این مسئولیت تودیع خواهد شد و حسین گرامی قاضی دادگستری شهرستان و معاون قضایی این مجموعه، جایگزین زارع خواهد شد.

تغییر دادستان محبوب نجف آباد

بر طبق اخبار موثق واصله، علی زارع نوری دادستان جوان و محبوب نجف آباد، که از شهریور۹۸ عهده دار این مسئولیت شده بود، طی روزهای آینده از این مسئولیت تودیع خواهد شد و حسین گرامی قاضی دادگستری شهرستان و معاون قضایی این مجموعه، جایگزین زارع خواهد شد.

زارع که پیش از این مسئولیت نیز سال ها در مجموعه دادستانی شهرستان حضور داشت، یکی از رسانه ای ترین مدیران تاریخ نجف آباد محسوب می شود که در اوج شیوع کرونا، با تصمیم های شجاعانه و متفاوتش و بازدیدهای میدانی کم سابقه، محبوبیت زیادی بین شهروندان پیدا کرد.

معمولا مدیران دادستانی و دادگستری، هر سه سال یک بار جابه جا می شوند و هنوز از مسئولیت جدید زارع، اطلاعی کسب نکرده ایم.

حسین گرامی دادستان جدید نجف آباد

حسین گرامی دادستان جدید نجف آباد

علی زارع دادستان نجف آباد

علی زارع دادستان نجف آباد

تغییر دادستان محبوب نجف آباد