تلفن تماس ادارات شهرستان با تغییرات جدید
تلفن تماس ادارات شهرستان با تغییرات جدید

  نام اداره شماره تلفن اطلاعات ۱۱۳-۴۲۷۴۸۸۸۸-۴۲۷۴۷۹۹۹ امام جمعه دهق ۴۲۲۷۳۳۵۵ امام جمعه علویجه ۴۲۴۱۲۶۵۶ امام جمعه نجف آباد ۴۲۵۱۱۷۵۵-۴۲۵۱۳۲۹۲ امور آب نجف آباد ۴۲۷۲۶۵۳۱ اموراقتصادی و دارائی ۴۲۷۳۳۰۳۱-۲و۲-۴۲۷۳۳۰۴۱ انجمن حمایت از زندانیان ۴۲۷۲۷۱۵۰ اوقاف و امورخیریه ۴۲۴۴۳۳۳۱-۲ آب و فاضلاب روستایی ۴۲۴۴۴۳۳۸-۹ آب و فاضلاب شهری ۴۲۷۴۳۲۲۵-۲۷۴۵۲۰۰ آتش نشانی ۴۲۶۳۴۴۴۳-۱۲۵ آموزش و پرورش مهردشت […]

 

نام اداره شماره تلفن
اطلاعات ۱۱۳-۴۲۷۴۸۸۸۸-۴۲۷۴۷۹۹۹
امام جمعه دهق ۴۲۲۷۳۳۵۵
امام جمعه علویجه ۴۲۴۱۲۶۵۶
امام جمعه نجف آباد ۴۲۵۱۱۷۵۵-۴۲۵۱۳۲۹۲
امور آب نجف آباد ۴۲۷۲۶۵۳۱
اموراقتصادی و دارائی ۴۲۷۳۳۰۳۱-۲و۲-۴۲۷۳۳۰۴۱
انجمن حمایت از زندانیان ۴۲۷۲۷۱۵۰
اوقاف و امورخیریه ۴۲۴۴۳۳۳۱-۲
آب و فاضلاب روستایی ۴۲۴۴۴۳۳۸-۹
آب و فاضلاب شهری ۴۲۷۴۳۲۲۵-۲۷۴۵۲۰۰
آتش نشانی ۴۲۶۳۴۴۴۳-۱۲۵
آموزش و پرورش مهردشت ۴۲۲۷۲۲۱۰-۴۲۲۷۲۲۹۹
آموزش و پرورش نجف آباد ۴۲۶۲۷۱۴۳-۷
بازرگانی ۴۲۷۴۲۴۱۶-۴۲۷۴۲۰۹۴
بانک اقتصاد نوین ۴۲۶۱۶۲۰۰-۱
بانک تجارت ۴۲۶۲۷۳۰۰
بانک رفاه کارگران ۴۲۶۴۰۰۱۱-۱۳
بانک سپه ۴۲۶۴۹۰۸۱-۵
بانک صادرات ۴۲۷۳۳۰۵۱-۲
بانک قرض الحسنه مهر ایران ۴۲۷۲۲۷۶۶
بانک کشاورزی ۲۷۳۳۰۵۱-۲
بانک مسکن ۲۶۲۳۰۴۷-۲۶۲۲۲۵۶
بانک ملت ۴۲۶۲۶۰۶۰-۴۲۶۲۶۰۴۰
بانک ملی ۴۲۶۲۲۰۴۱-۵
بخشداری مرکزی ۴۲۶۲۳۰۳۱-۲
بخشداری مهردشت ۴۲۲۷۲۶۴۶-۴۲۲۷۵۰۰۱
برق نجف آباد ۴۲۷۳۳۳۱۱-۱۲
بنیاد شهید و امورایثارگران ۴۲۶۲۵۱۱۰-۱۱-۴۲۶۲۳۳۲۵
بنیاد مسکن ۴۲۶۴۶۳۶۷-۴۲۶۴۱۰۵۶
بهداشت محیط ۲۶۲۶۰۷۳-۲۶۲۲۰۵۶
بهزیستی ۴۲۷۲۷۴۲۰-۴۲۷۲۷۰۷۵
بیمارستان شهید محمد منتظری ۴۲۶۴۳۰۰۰-۳
بیمارستان فاطمه الزهراء نجف آباد ۴۲۴۴۳۱۱۲-۱۵
پایگاه انتقال خون ۴۲۶۲۱۱۱۳
پزشک قانونی ۴۲۶۴۳۲۴۰
پست ۱۱۹-۴۲۶۲۲۰۰۷
پست بانک ۴۲۶۳۶۳۳۳
پلیس راه ۴۲۴۴۱۰۲۰
تاکسیرانی نجف آباد ۴۲۶۶۳۳۰۰
تأمین اجتماعی ۴۲۶۴۳۰۷۱-۴۲۶۴۱۰۲۱-۲
تربیت بدنی ۴۲۶۲۳۰۶۰-۱
تعاون ۴۲۷۲۴۲۴۱
تعاون روستایی ۴۲۷۲۶۵۵۱
تعزیرات حکومتی ۴۲۷۴۰۳۳۴
تیپ زرهی انبیاء ۴۲۴۳۲۲۳۱-۵
ثبت احوال ۴۲۶۲۴۴۳۰-۴۲۶۲۷۰۸۸
ثبت اسناد ۴۲۶۲۴۰۹۰-۴۲۶۲۸۰۸۸-۴۲۶۲۱۱۰۰
جهاد دانشگاهی ۴۲۶۳۰۴۰۱
جهاد کشاورزی ۴۲۴۴۴۳۳۷-۹
خانه صنعت و معدن ۴۲۷۲۲۵۲۲
دادستان نجف آباد ۴۲۴۹۰۰۰۲-۶
دادگستری مهردشت ۴۲۲۷۴۴۴۴-۰۳۳۲
دادگستری نجف آباد ۴۲۴۹۰۰۰۲-۶
دامپزشکی ۴۲۷۲۶۴۶۶-۴۲۷۲۶۵۷۰
دانشکده آموزش عالی ۴۲۴۴۳۷۷۲-۳
دانشکده سمیه ۴۲۴۴۲۲۹۲-۵
دانشکده شهید آیت ۴۲۴۴۲۴۴۵-۸
دانشکده علمی کاربردی ۴۲۷۲۶۴۶۴
دانشگاه آزاد اسلامی ۴۲۲۹۱۱۱۱
دانشگاه پیام نور ۴۲۷۲۷۱۲۱
دانشگاه پیام نور علویجه ۴۹۱۱-۴۹۱۰
دانشگاه علم کاربردی علویجه ۳۴۱۴
دفتر خبر ۴۲۶۲۴۶۹۹
راه و ترابری ۴۲۵۶۲۵۱۱-۱۳
راهنمایی و رانندگی ۴۲۷۲۶۵۵۵
سازمان اتوبوسرانی نجف آباد ۴۲۷۲۷۲۵۰-۴۲۷۲۷۵۳۳
سازمان تبلیغات ۴۲۶۵۴۸۰۰
شبکه بهداشت و درمان ۴۲۶۲۲۰۵۶-۷
شرکت سهام عدالت ۴۲۶۲۰۰۶۴
شرکت گاز ۴۲۷۲۶۵۰۲-۴۲۷۲۶۵۱۵-۴۲۷۲۶۵۲۲
شورای اسلامی شهر جوزدان ۴۲۲۸۳۵۴۵-۴۲۲۸۲۲۳۳
شورای اسلامی شهر علویجه ۴۲۴۱۲۳۲۲
شورای اسلامی شهر کهریزسنگ ۴۲۳۲۴۴۲۰
شورای اسلامی شهر گلدشت ۴۲۲۳۳۶۶۶
شورای اسلامی شهرستان ۴۲۶۱۰۱۰۰
شورای اسلامی بخش مهردشت ۳۳۲۴۲۲۵۰۰۰۱
شهردار جوزدان ۴۲۲۸۲۲۳۳
شهردار دهق ۴۲۲۵۱۱۱-۲
شهردار علویجه ۴۲۲۲۳۲۱-۲
شهردار کهریزسنگ ۴۲۳۲۴۴۲۲
شهردار ویلاشهر ۴۲۲۵۱۳۰۵
شهرداری گلدشت ۴۲۲۳۲۰۰۶-۷
شهرداری منطقه ۱ ۴۲۶۴۰۰۴۱-۳
شهرداری منطقه ۲ ۴۲۶۴۹۱۰۱-۳
شهرداری منطقه ۳ ۴۲۶۵۸۱۴۰-۳
شهرداری نجف آباد ۴۲۶۱۱۹۹۱-۴۲۶۴۰۰۴۱-۳
شهرداری یزدانشهر ۴۲۴۴۴۶۱۱-۱۲
شهرک صنعتی علویجه ۴۲۲۲۹۴۴-۵
شهرک صنعتی نجف آباد ۴۲۴۴۱۱۳۱-۴۲۴۴۲۵۵۵-۹
شهرک صنعتی ویلاشهر ۴۲۲۵۴۱۱۱-۲۲۵۱۱۵۹
شهرک صنعتی ویلاشهر ۴۲۲۵۴۱۱۱-۲۲۵۱۱۶۰
صندوق مهر امام رضا استان ۴۲۳۵۵۵۷۰-۲۶۷-۶۸
صندوق مهرامام رضا(ع) ۴۲۶۴۶۹۰۰
فرهنگ و ارشاد اسلامی ۶-۴۲۴۴۴۴۳۴
فنی و حرفه ای نجف آباد ۴۲۴۹۰۰۱۵-۱۶
قرض الحسنه امام حسین (ع)‌ ۴۲۶۲۷۷۴۴-۵
کار و خدمات اشتغال ۴۲۷۴۵۸۳۱-۲
کارخانه ریسندگی و بافندگی نجف آباد ۴۲۴۴۴۲۶۸-۴۲۴۴۳۵۱۱
کاشی اصفهان ۴۲۲۳۲۵۹۱-۳
کاشی آریا ۴۲۲۹۰۱۱۲-۳
کاشی مرجان ۴۲۲۹۰۴۷۱-۳
کمیته امداد امام خمینی (ره) ۴۲۶۲۳۷۰۳-۴۲۶۲۲۹۲۰
محیط زیست ۲۴۴۴۴۱۰
مخابرات ۲۶۲۲۳۲۳-۲۶۴۵۲۲۲
منابع طبیعی ۴۲۶۲۲۰۸۸
منطقه انتظامی ۴۲۷۲۶۶۱۱-۴۲۷۲۶۴۵۰
میهن بافت ۲۲۳۲۰۶۵-۶
ناحیه مقاومت بسیج ۴۲۷۴۷۲۲۲
نظام مهندسی ۴۲۷۴۱۸۴۴
نماینده مردم در مجلس ۴۲۶۱۲۱۶۱-۲
نمایندگی پخش فراورده های نفتی ۴۲۶۲۳۰۲۳
نمایندگی مسکن و شهرسازی ۴۲۵۱۰۱۰۰
نهضت سواد آموزی ۴۲۶۲۰۰۳۳
هلال احمر ۴۲۶۲۳۰۸۰-۱
هواشناسی ۴۲۷۲۶۴۲۰-۱