جابه جایی برخی واحدهای آلاینده نجف آباد
جابه جایی برخی واحدهای آلاینده نجف آباد
ایمنا: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: ۷۶ واحد از صنایع ریخته‌گری آلاینده مستقر در محدوده و حریم شهرهای اصفهان، خمینی شهر، دولت آباد، فلاورجان و نجف‌آباد  که مغایر ضوابط زیست‌محیطی و بدون مجوز فعالیت هستند، به منطقه صنعتی شمال اصفهان منتقل شدند که از این تعداد ۵۴ واحد در یک سال گذشته انتقال یافته‌اند.

جابه جایی برخی واحدهای آلاینده نجف آباد

ایمنا: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: ۷۶ واحد از صنایع ریخته‌گری آلاینده مستقر در محدوده و حریم شهرهای اصفهان، خمینی شهر، دولت آباد، فلاورجان و نجف‌آباد  که مغایر ضوابط زیست‌محیطی و بدون مجوز فعالیت هستند، به منطقه صنعتی شمال اصفهان منتقل شدند که از این تعداد ۵۴ واحد در یک سال گذشته انتقال یافته‌اند.

مهران زینلیان تصریح کرد: با تغییر روش فعالیت و با فاصله گرفتن این واحدها از محدوده‌های شهری و مستقر شدن در محدوده‌های منطبق با ضوابط محیط زیست، روند فعالیت اینگونه واحدها نیز منطبق با ضوابط زیست محیطی تغییر می‌یابد.

زینلیان افزود: ضمن اینکه با توجه به تغییر روش تولید این واحدها به نحو چشمگیری در مصرف برق و گاز نیز صرفه‌جویی می‌شود.

مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

جابه جایی برخی واحدهای آلاینده نجف آباد