جمع آوری تصاویر شهدای نجف آباد برای بهسازی
جمع آوری تصاویر شهدای نجف آباد برای بهسازی
نجف آباد نگار: مهدی رشیدزاده مسئول ستاد کنگره سرداران و ۲۵۰۰ شهید شهرستان نجف آباد از جمع آوری و بهسازی تصاویر شهدای نصب شده در سطح شهر نجف آباد خبر داد.

جمع آوری تصاویر شهدای نجف آباد برای بهسازی

نجف آباد نگار: مهدی رشیدزاده مسئول ستاد کنگره سرداران و ۲۵۰۰ شهید شهرستان نجف آباد از جمع آوری و بهسازی تصاویر شهدای نصب شده در سطح شهر نجف آباد خبر داد.

رشید زاده گفت: به دنبال بررسی وضعیت تصاویر نصب شده شهدای نجف آباد در سطح شهر که بیشترشان از حالت استاندارد خارج شده، دچار فرسودگی گردیده یا ایمنی لازم را نداشتند و با توجه به درخواست های متعدد مردم و خانواده شهدا، تعویض این تابلوها در دستور کار قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: از مدت ها پیش با همکاری کارشناسان مربوطه در صدد تهیه طرح جایگزین برای این تصاویر هستیم ولی هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده ایم.

رشید زاده در پایان خاطر نشان ساخت: از عموم مردم و کارشناسان درخواست داریم در صورتی که پیشنهادی در این خصوص دارند، آن را با ستاد کنگره شهدا در تقاطع خیابان های قدس و ۲۲بهمن در میان گذاشته یا با شماره تلفن های تلفن: ۴۲۷۳۳۳۷۱ و ۴۲۷۳۳۳۷۲ در میان بگذارند.

نجف آباد نیوز: رشید زاده در این مصاحبه اشاره ای به زمان شروع و پایان جمع آوری تصاویر نکرده ولی به نظر می رسد بهتر است این کار تا زمانی که طرح جایگزین مشخص و آماده نصب شود، به تعویق بیفتد. تصاویر نزدیک به دو هزار و پانصد شهید نجف آباد، سال ۹۳ هم زمان با اجلاسیه ملی شهدای این شهر در سطح شهر نصب شد. در همان مقطع، برخی کارشناسان این تصاویر را که با هزینه قابل توجهی ساخت و نصب شدند را فاقد کیفیت لازم برای مقاومت در برابر شرایط جوی دانسته و انتقاداتی را در این خصوص مطرح کردند.

تصاویر شهدا نجف آباد

تصاویر شهدا نجف آباد

جمع آوری تصاویر شهدای نجف آباد برای بهسازی