حذف چک کاغذی/ ۵۰۰ هزار چک الکترونیک صادر شده
حذف چک کاغذی/ ۵۰۰ هزار چک الکترونیک صادر شده
تسنیم: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت:طبق قانون چک صیادی باید چک‌های کاغذی در سامانه مربوطه ثبت شود اما در حال حاضر 2 الی 3 درصد چکها از سوی افراد در سامانه ثبت نمی‌شود و کاغذ چک بین اشخاص دست به دست می‌شود.

حذف چک کاغذی/ ۵۰۰ هزار چک الکترونیک صادر شده

تسنیم: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت:طبق قانون چک صیادی باید چک‌های کاغذی در سامانه مربوطه ثبت شود اما در حال حاضر ۲ الی ۳ درصد چکها از سوی افراد در سامانه ثبت نمی‌شود و کاغذ چک بین اشخاص دست به دست می‌شود.

ابوالفضل ابوترابی درباره علت عدم ثبت چک‌های کاغذی در سامانه مربوطه، گفت: برخی به دلیل نا‌آگاهی و برخی دیگر نیز برای عدم پرداخت مالیات ، چک‌های کاغذی را در سامانه ثبت نمی‌کنند که همین مسئله باعث به وجود آمدن مشکلات و افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود.

نماینده نجف‌آباد، تیران و کرون بیان کرد: صدور چک‌های الکترونیک از ابتدای سال جاری آغاز شده است و تا کنون ۷ بانک مبادرت به صدور چک‌های الکترونیک کرده‌اند و در حال حاضر نیز ۵۰۰ هزار برگه چک الکترونیک صادر شده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: ۸ بانک دیگر نیز در حال انجام مراحل آزمایشی برای صدور چک الکترونیک هستند و احتمالا تا پایان امسال تمام ۳۱ بانک بتوانند چک‌های الکترونیک صادر کنند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

حذف چک کاغذی/ ۵۰۰ هزار چک الکترونیک صادر شده