حضور امنیتی لشکر۸ نجف در غرب و شرق
حضور امنیتی لشکر۸ نجف در غرب و شرق
بهسازی این تصاویر که همزمان با اولین اجلاسیه ملی شهدای نجف آباد بر روی تیرهای روشنایی معابر اصلی شهر نصب شده اند و در کمتر از پنج سال رنگ و کیفیت خود را از دست داده اند، به حدود 250 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

حضور امنیتی لشکر۸ نجف در غرب و شرق

بهسازی این تصاویر که همزمان با اولین اجلاسیه ملی شهدای نجف آباد بر روی تیرهای روشنایی معابر اصلی شهر نصب شده اند و در کمتر از پنج سال رنگ و کیفیت خود را از دست داده اند، به حدود ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

فرمانده لشکر ۸نجف اشرف گفت: همزمان با حضور یگان هایی از لشکر در منطقه ثلاث کرمانشاه و زاهدان که با هدف تامین امنیت پایدار انجام گرفته، در امور فرهنگی و عمرانی مورد نیاز شهر نیز با تعامل سازنده دستگاه های مختلف به ویژه شهرداری ورود پیدا کرده ایم که از جمله مصادیق آن می توان به همکاری در برگزاری جشن های چندین هزار نفری زیرسایه خورشید و عملیات عمرانی در طرح هایی مانند تقاطع غیر همسطح شهیدان حجتی، کشتارگاه و فرهنگسرای مهر ایزدی اشاره کرد.

سیف الله رشید زاده از اجرای پل عابر پیاده در مقابل پادگان عاشورا به عنوان محل اصلی استقرار این لشکر به عنوان یکی از تعهدات سال های گذشته وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و بیان داشت: در زمینه فعالیت های فرهنگی متاسفانه شاهد موازی کاری دستگاه های مختلف و هدر رفتن منابع محدود اختصاص داده شده به هر کدام از این مجموعه ها هستیم به طوری که برای بهسازی تصاویر نصب شده از ۲۵۰۰ شهید نجف آباد در سطح شهر، اعتباری وجود ندارد.

لشکر 8 نجف اشرف

سیف الله رشید زاده

حضور امنیتی لشکر۸ نجف در غرب و شرق