حضور بی سابقه نمایش نجف آباد در جشنواره استان
حضور بی سابقه نمایش نجف آباد در جشنواره استان
ایمنا: رییس اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: امروز شهرستان‌هایی همچون نجف‌آباد، شاهین‌شهر و خمینی‌شهر در زمینه تئاتر حرف برای گفتن دارند؛ در رویداد امسال سی‌وچهارمین جشنواره تئاتر استان اصفهان، شش اثر از نجف‌آباد به این جشنواره رسیده که در شش دوره اخیر سابقه نداشته است.

حضور بی سابقه نمایش نجف آباد در جشنواره استان

ایمنا: رییس اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: امروز شهرستان‌هایی همچون نجف‌آباد، شاهین‌شهر و خمینی‌شهر در زمینه تئاتر حرف برای گفتن دارند؛ در رویداد امسال سی‌وچهارمین جشنواره تئاتر استان اصفهان، شش اثر از نجف‌آباد به این جشنواره رسیده که در شش دوره اخیر سابقه نداشته است.

علی عطریان گفت:از ابتدای سال تاکنون ۴۴ اثر نمایشی توسط این دفتر تخصصی بررسی شده است. از میان این تعداد ۱۳ اثر صحنه‌ای اجرا داشته اند و بر اساس آمار گیشه‌ها، ۲۷ هزار و ۲۵۰ نفر این ۱۳ اثر نمایشی را مشاهده کرده‌اند.

نمایش

نمایش

حضور بی سابقه نمایش نجف آباد در جشنواره استان