حمایت دادستان نجف آباد از اجرای مصوبات زیست محیطی
حمایت دادستان نجف آباد از اجرای مصوبات زیست محیطی
ایمنا: دادستان نجف‌آباد با بیان اینکه ضرورت حمایت از اداراتی که درگیر اجرای قوانین کاهش آلایندگی هوا هستند، در شهرستان محسوس است، گفت: شاهد موفق نبودن ادارات در اجرای مصوبات زیست محیطی هستیم، ما هیچ مماشاتی با کسی نداریم و بعد از این همه، تذکر اصلاً وجهه خوبی ندارد

حمایت دادستان نجف آباد از اجرای مصوبات زیست محیطی

ایمنا: دادستان نجف‌آباد با بیان اینکه ضرورت حمایت از اداراتی که درگیر اجرای قوانین کاهش آلایندگی هوا هستند، در شهرستان محسوس است، گفت: شاهد موفق نبودن ادارات در اجرای مصوبات زیست محیطی هستیم، ما هیچ مماشاتی با کسی نداریم و بعد از این همه، تذکر اصلاً وجهه خوبی ندارد. آیا بعد از این همه سال باید به مدیر صنعتی بگوییم فیلتر بگذارد؟ آیا مدیر نمی‌داند از چه سوختی استفاده کند؟ آیا منفعت شخصی ارجحیت دارد به منافع شهر؟

علی زارع گفت: امنیت فقط نظامی نیست، در شهرستان برخی افراد با دارا بودن وضع مالی بسیار خوب هیچ فاکتور زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند.

زارع صنعت نجف‌آباد را برای سایر شهرها جذاب دانست و افزود: هیچ صنعتی صددرصد برای منافع ملی کار نمی‌کند و قطعاً دنبال منافع شخصی هم هست. مدیران صنایع باید به قانون کشور پایبند باشند تا بتوانند کار کنند.

دادستان نجف‌آباد اظهار کرد: خط قرمز ما حفظ سلامت شهر است و دادستان به عنوان مدعی‌العموم پشت سر اداره محیط زیست است و یک کارگاه با ۴۰ نفر کارگر را به جمعیت شهر ترجیح نمی‌دهم و برخورد خواهم کرد زیرا افرادی که قانون را دور می‌زنند نباید امنیت شغلی داشته باشند.

وی گفت: در عصر انفجار اخبار و اطلاعات همه می‌دانند چه سوخت یا موادی آلاینده است و اگر کسی اعلام ناآگاهی کند خود و خانواده‌اش را گول زده است.

علی زارع دادستان نجف آباد

علی زارع دادستان نجف آباد

حمایت دادستان نجف آباد از اجرای مصوبات زیست محیطی