خط عملیات والفجر۴ در پاییز۶۲+فیلم
خط عملیات والفجر۴ در پاییز۶۲+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که مهر62 در حوالی بانه، هم‌زمان با اجرای عملیات والفجر4 توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، قسمتی از خطوط این عملیات نشان داده می‌شود.

خط عملیات والفجر۴ در پاییز۶۲+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که مهر۶۲ در حوالی بانه، هم‌زمان با اجرای عملیات والفجر۴ توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، قسمتی از خطوط این عملیات نشان داده می‌شود.

در ابتدای فیلم که متاسفانه کیفیت صوتی و تصویری چندان مناسبی ندارد، تصاویر پیکرهای تعدادی از شهدای ایرانی بر روی زمین دیده می‌شود که نیروها مشغول تخلیۀ تدریجی آن‌ها از منطقه هستند.

در ادامه، اصفهانی یکی از جاده‌های تصرف شده توسط ایران را نشان می‌دهد که در بخشی از آن مین‌های متعددی وجود داشته و رزمندگان آن‌ها را خنثی کرده‌اند.

دنبالۀ فیلم، به رزمندگان حاضر در خط‌مقدم اختصاص دارد که برخی‌شان مشغول حفر سنگر هستند یا در کنار تانک تازه غنیمت گرفته شده حضور دارند.

بخش دیگری از فیلم نیز به نمایش دیگر فعالیت‌های رزمندگان در خط و موانع دشمن در آن محدوده اختصاص پیدا کرده است.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

خط عملیات والفجر۴ در پاییز۶۲+فیلم