خطر تخریب؛ بیخ گوش برج های صفا+تصاویر
خطر تخریب؛ بیخ گوش برج های صفا+تصاویر
در اثر بادهایی که دیروز تو نجف آباد وزید چندتا از خشت های برج صفا از بالای برج افتادن رو زمین و این وضعیتیه که پیش اومده.من نمیدونم حتما باید یه اتفاقی بیفته تا مسئولین شهر شاید به فکر بیفتند و یه کاری انجام بدن؟! درضمن همونطور که تو عکسا هم میبینید پای دیوارها شسته شده و یه نقطه ضعف تو اون ایجاد کرده که هرلحظه ممکنه دیوارا دچار فروریزش کنند.

خطر تخریب؛ بیخ گوش برج های صفا+تصاویر

در اثر بادهایی که دیروز تو نجف آباد وزید چندتا از خشت های برج صفا از بالای برج افتادن رو زمین و این وضعیتیه که پیش اومده.من نمیدونم حتما باید یه اتفاقی بیفته تا مسئولین شهر شاید به فکر بیفتند و یه کاری انجام بدن؟! درضمن همونطور که تو عکسا هم میبینید پای دیوارها شسته شده و یه نقطه ضعف تو اون ایجاد کرده که هرلحظه ممکنه دیوارا دچار فروریزش کنند.

«حسین» با ارسال این تصاویر نوشته: همون طورم که خودتون میدونید، دستشویی های دربه داغون مسجد صفا دقیقا روبروی این برجا قرار گرفته و به علت وجود کتابخونه علاوه بر وقت نماز، همیشه باز هست و توسط بچه های کتابخونه و رهگذرا استفاده میشه.
حالا دیگه قضاوت اینکه چقدر این قضیه اساسیه و لزوم رسیدگی هرچه زودتر داره رو میذارم با خودتون.

برج های دوقلوی صفا

برج های دوقلوی صفا

خطر تخریب؛ بیخ گوش برج های صفا+تصاویر