خطر خشکسالی برای ۲هزار هکتار باغ نجف آباد
خطر خشکسالی برای ۲هزار هکتار باغ نجف آباد
طی سال جاری با توجه به وضعیت منابع آبی، خطر خشکسالی بیش از دو هزار هکتار از باغات میوه شهرستان را تهدید می کند که برای رفع آن، آبرسانی سیار با استفاده از چهل دستگاه تانکر در دستور کار قرار گرفته است.

خطر خشکسالی برای ۲هزار هکتار باغ نجف آباد

ایمنا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد  با اشاره به شناسایی شانزده حلقه چاه در سطح شهرستان با همکاری اداره منابع آب بیان داشت: برای زنده نگه داشتن این سطح از باغات نجف آباد، چهل تانکر آبرسانی بایستی روزانه حداقل پنج بار از این چاه ها که دارای وضعیت ذخیره آبی نسبتا بهتری هستند،آبگیری کنند.

مجتبی مطهری ظرفیت بیشتر تانکرهای مورد استفاده برای این طرح در حال اجرا را ۳۰هزار لیتر دانست و بیان داشت: طی محاسبات انجام شده، تا نیمه سال جاری  بایستی حداقل ششصد میلیون لیتر آب طی سه نوبت به باغ های در معرض خطر رسانده شود.

مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد با اشاره به تشکیل جلسات متعدد در این خصوص و برنامه ریزی صورت گرفته برای برخورد اداره منابع آب شهرستان با کشت محصولات زراعی پر مصرف همانند برنج اضافه کرد: در اجرای طرح آبرسانی سیار، مجموعه هایی مانند نظام صنفی کشاورزان، فرمانداری و شرکت تعاونی کامیون داران نیز مشارکت دارند.

خشکسالی در نجف آباد

خشکسالی در نجف آباد

خطر خشکسالی برای ۲هزار هکتار باغ نجف آباد