درخشش دانش آموزان نجف آباد در جشنواره «امید فردا»
درخشش دانش آموزان نجف آباد در جشنواره «امید فردا»
آموزش و پرورش نجف آباد: دانش آموزان نجف آبادی موفق به راهیابی به مرحله دوم کشوری چهل و یکمین دوره جشنواره فرهنگی هنری فردا شدند.

درخشش دانش آموزان نجف آباد در جشنواره «امید فردا»

آموزش و پرورش نجف آباد: دانش آموزان نجف آبادی موفق به راهیابی به مرحله دوم کشوری چهل و یکمین دوره جشنواره فرهنگی هنری فردا شدند. این جشنواره در رشته های آفرینشهای ادبی و نقدادبی و هنری، رسانه و فضای مجازی، هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه، هنرهای آوایی و هنرهای دستی وتجسمی برگزار می شود.

محمد حسین فیاض در گرایش نقد شعر(پایه دوازدهم- آموزشگاه صدرا)، مریم قربانی در گرایش نقاشی مداد رنگ ( پایه دوازدهم –آموزشگاه ابراهیم شمس)، امیر محمد جهانبخش در گرایش پادکست ( پایه دهم- آموزشگاه شهید اژه ای)، احسان عطوفی در گرایش نشریه الکترونیک (پایه یازدهم- آموزشگاه امام صادق ) و امیر حسین کامران در گرایش نشریه الکترونیک ( پایه یازدهم- آموزشگاه امام صادق ) از جمله راه یافتگان به مرحله دوم این جشنواره هستند.

محمد امین لطفی در گرایش مداد رنگی (پایه یازدهم- آموزشگاه شهید منتظری)، ابوالفضل عظیم در-گرایش نقد شعر(پایه یازدهم- آموزشگاه صدرا) و امین میرزایی در گرایش نقد شعر(پایه دهم- آموزشگاه صدرا) دیگر برگزیدگان این مرحله را از شهرستان نجف آباد تشکیل می دهند.

درخشش دانش آموزان نجف آباد در جشنواره «امید فردا»

درخشش دانش آموزان نجف آباد در جشنواره «امید فردا»

درخشش دانش آموزان نجف آباد در جشنواره «امید فردا»