درخشش شاعر نجف آبادی در جشنواره «حسین منزوی»
درخشش شاعر نجف آبادی در جشنواره «حسین منزوی»
در  آیین اختتامیه دوسالانه غزل حسین منزوی  که با حضور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی برگزار شد، از برگزیدگان این دوسالانه از جمله سید علی شکرالهی شاعر شهرستان به عنوان رتبه برگزیده در بخش کتاب فارسی، تقدیر شد.

درخشش شاعر نجف آبادی در جشنواره «حسین منزوی»

در  آیین اختتامیه دوسالانه غزل حسین منزوی  که با حضور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی برگزار شد، از برگزیدگان این دوسالانه از جمله سید علی شکرالهی شاعر شهرستان به عنوان رتبه برگزیده در بخش کتاب فارسی، تقدیر شد.

در این جشنواره که اولین دوره برگزاری خود را تجربه می کند، بیش از ۴۶۰ شاعر از ایران و چند کشور خارجی با بیش از ۱۸۰۰ اثر شرکت کرده بودند.

سید علی شکرالهی شاعر شهرستان نجف آباد

سید علی شکرالهی شاعر شهرستان نجف آباد

درخشش شاعر نجف آبادی در جشنواره «حسین منزوی»