درگذشت هنرمند نقاش نجف آباد
درگذشت هنرمند نقاش نجف آباد
کانال تلگرامی «شهر من نجف آباد»: استاد محمد منتظری از هنرمندان پیش کسوت شهرستان نجف آباد در رشته نقاشی، دیروز چهارشنبه ۴ فروردین 1400، در قطعه دوم گلزار شهدای نجف آباد خاکسپاری شد.

درگذشت هنرمند نقاش نجف آباد

کانال تلگرامی «شهر من نجف آباد»: استاد محمد منتظری از هنرمندان پیش کسوت شهرستان نجف آباد در رشته نقاشی، دیروز چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰، در قطعه دوم گلزار شهدای نجف آباد خاکسپاری شد.

مرحوم استاد محمد منتظری نقاش نجف آبادی

مرحوم استاد محمد منتظری نقاش نجف آبادی

درگذشت هنرمند نقاش نجف آباد