رصد و پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در نجف آباد
رصد و پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در نجف آباد
شبکه دامپزشکی نجف آباد: رئیس شبکه دامپزشکی نجف آباد گفت: طی عملیات مشترک رصد و پایش بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، تیم اعزامی شبکه دامپزشکی با همکاری کارشناسان محیط زیست شهرستان یک مورد تلفات در جمعیت پرندگان آبزی مهاجر مشاهده کردند.

رصد و پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در نجف آباد

شبکه دامپزشکی نجف آباد: رئیس شبکه دامپزشکی نجف آباد گفت: طی عملیات مشترک رصد و پایش بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، تیم اعزامی شبکه دامپزشکی با همکاری کارشناسان محیط زیست شهرستان یک مورد تلفات در جمعیت پرندگان آبزی مهاجر مشاهده کردند.

فضل الله صالحی ادامه داد: کارشناسان مربوطه به سرعت اقدام به نمونه‌برداری از لاشه تلف شده کرده و به آزمایشگاه مولکولی مرکزی اداره کل دامپزشکی استان ارسال کردند که پس از انجام آزمایش های RT-PCR H5 &H7  نتیجه توسط این آزمایشگاه منفی اعلام شد.
صالحی افزود: رصد و پایش بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به صورت مستمر در بین مرغداری های صنعتی، طیور روستایی و پرندگان مهاجر این شهرستان انجام می گردد و این شبکه آمادگی کامل جهت مقابله با این بیماری را دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به شروع فصل مهاجرت پرندگان آبزی و احتمال انتقال بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ،تیم های واکنش سریع ویژه رصد و پایش بیماری آنفلوانزا در شهرستان به حالت آماده باش کامل درآمده‌اند.

دامپزشکی نجف آباد

دامپزشکی نجف آباد

رصد و پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در نجف آباد