زمین دار شدن دو خانواده چند قلو در نجف آباد
زمین دار شدن دو خانواده چند قلو در نجف آباد
صدا و سیما: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آبادگفت: در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مراحل تخصیص زمین به دو خانواده چهارقلو و یک خانواده سه قلوی تازه متولد شده نجف آبادی محقق شد.

زمین دار شدن دو خانواده چند قلو در نجف آباد

صدا و سیما: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آبادگفت: در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مراحل تخصیص زمین به دو خانواده چهارقلو و یک خانواده سه قلوی تازه متولد شده نجف آبادی محقق شد.

مرتضی فولادی افزود: سند مورد نظر در حال تنظیم است که بعد از امضای قرارداد، تحویل خانواده این سه قلو‌ها می‌شود. انتقال سند به صورت مشترک، سه دانگ به نام پدر و سه دانگ به نام مادر است.

هم اکنون در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم و بیشتر از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده و همچنین به خانواده‌هایی که چهار فرزند کمتر از ۲۰ سال دارند، یک قطعه زمین حداکثر ۲۰۰ متر مربعی رایگان به صورت سه دانگ به نام مادر و سه دانگ به نام پدر داده می‌شود.

خانواده دارای این شرایط می‌توانند در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی http//:saman.mrud.ir بخش قانون جوانی جمعیت ثبت نام کنند.

پوستر فرزند بیشتر زندگی بهتر

پوستر فرزند بیشتر زندگی بهتر

زمین دار شدن دو خانواده چند قلو در نجف آباد