ساخت دهکده سالمندان نجف آباد با هزینه ۱۰میلیاردی+فیلم
ساخت دهکده سالمندان نجف آباد با هزینه ۱۰میلیاردی+فیلم
محمود حق پرستی خیر نجف آبادی، دهکده سالمندان را در زمینی به مساحت ۱۷هزار متر مربع در روستای همت آباد ساخته. اولین فاز این مجموعه در سه طبقه و زیربنای ده هزار و پانصد متر مربع با هزینه ۱۰میلیارد تومان ساخته شده است.

ساخت دهکده سالمندان نجف آباد با هزینه ۱۰میلیاردی+فیلم

محمود حق پرستی خیر نجف آبادی، دهکده سالمندان را در زمینی به مساحت ۱۷هزار متر مربع در روستای همت آباد ساخته. اولین فاز این مجموعه در سه طبقه و زیربنای ده هزار و پانصد متر مربع با هزینه ۱۰میلیارد تومان ساخته شده است.

خبرگزاری صدا و سیما:در حال حاضر ۲۰ سالمند مرد و ۸۰ زن در این مرکز به صورت شبانه روزی نگهداری می شوند و با اتمام دیگر طبقات فاز اول این مجموعه، امکان نگهداری از ۴۵۰ سالمند دیگر فراهم خواهد شد.

سالمندان

سالمندان

ساخت دهکده سالمندان نجف آباد با هزینه ۱۰میلیاردی+فیلم