صحبت های پدر یک شهید نجف آبادی در جبهه+فیلم
صحبت های پدر یک شهید نجف آبادی در جبهه+فیلم
نورالله امیری پدر شهید اصغر امیری، در جزایر مجنون راجع به دو پسرش صحبت می کند. او از اصغر و محمود گفته و احتمال می دهد که هر دو شهید شده باشند ولی فقط اصغر در آن عملیات شهید شده و محمود سال ها بعد به عنوان آزاده بر می گردد.

صحبت های پدر یک شهید نجف آبادی در جبهه+فیلم

نورالله امیری پدر شهید اصغر امیری، در جزایر مجنون راجع به دو پسرش صحبت می کند. او از اصغر و محمود گفته و احتمال می دهد که هر دو شهید شده باشند ولی فقط اصغر در آن عملیات شهید شده و محمود سال ها بعد به عنوان آزاده بر می گردد.

اصغر امیری، در پنجم اسفند ۶۲ در سن پانزده سالگی به شهادت می رسد. البته پدر شهید در این فیلم، سن پسرانش را تقریبی می گوید.

طی پنجم اسفند ۶۲ و در عملیات خیبر، نزدیک به دویست نیروی نجف آبادی طی یک روز به شهادت رسیدند.

به نظر می رسد، این فیلم اوایل سال ۶۳ در جزایر مجنون ضبط شده باشد. در آن مقطع، سرنوشت دو گردان از لشکر ۸ نجف اشرف که برای باز کردن مسیر زمینی طلاییه، اقدام کرده بودند، هنوز به طول کامل مشخص نبود و احتمال داده می شد، نیروهای این گردان ها شهید یا اسیر شده باشند.

تمامی اطلاعات این خبر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی کنگره شهدای نجف آباد است.

شهید اصغر امیری

شهید اصغر امیری

 

صحبت های پدر یک شهید نجف آبادی در جبهه+فیلم