صوت/زیارت عاشورا،mp3،با صدای ۴۵ مداح
صوت/زیارت عاشورا،mp3،با صدای ۴۵ مداح
زیارت عاشورا با صدای 44 مداح مختلف

۱

۲

۳مهدی منصوری

۴

۵

۶

۷

۸

۹ حاج صادق آهنگران

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳حاج منصور ارضی

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰ محمود کریمی

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴