قهرمانی مسابقات کشتی شهرستان نجف آباد به خورشید رسید
قهرمانی مسابقات کشتی شهرستان نجف آباد به خورشید رسید
مسابقات کشتی قهرمانی باشگاهای شهرستان نجف آباد با شرکت ۳۰یتم درچهار رده سنی نونهالان،خردسالان،جوانان و بزرگسالان در سالن کلوپ ورزشی انقلاب بر گزار و در هر چهار رده تیم خورشید توانست مقام قهرمانی را از آن خود کند.

منتظری رئیس هیئت کشتی نجف آبادبه خبر نگار ایرنا گفت : کشتی فرنگی رده سنی خردسالا ن با ۲۷نفر از ۵باشگاه و انجام ۲۸کشتی برگزار شد که در نتیجه تیم مرغ خورشید با ۹۴ امتیاز، خانه کشتی کهریز سنگ با۸۳امتیاز و آزمایشگاه دکتر اکرامیانبا۳۴ امتیاز اول تا سوم شدند.
وی گفت : دررده جوانان ۲۶نفر در قالب ۱۲ تیم از ۶ باشگاه با هم مبارزه کردندکه در نتیجه تیم خورشید اول ، کهریز سنگ دوم و آزماتیشگاه اکرامیان سوم شدند.
منتظری افزود: در کشتی آزاد نونهالان و بزرکسالان ۹۸ نفر ازدر قالب ۱۸ تیم از ۱۲ باشگاه با هم رقابت نمو دند که در نتیجه تیماهی مرغ خورشید ، خانه کشتی کهریز سنگ و آزمایشگاه دکتر اکرامیان در هر دورده اول تا سوم شدند