محسن مختاری؛ هنرمندِ تجربی همه کاره از نجف آباد+فیلم
محسن مختاری؛ هنرمندِ تجربی همه کاره از نجف آباد+فیلم
صدا و سیما: محسن مختاری هنرمند نجف آبادی، با تلفیق هنرهای مختلف، بیش از پانصد اثر متنوع خلق کرده که از این تعداد، هفتاد اثر در حوزه اسماء الهی تولید شده اند.

محسن مختاری؛ هنرمندِ تجربی همه کاره از نجف آباد+فیلم

صدا و سیما: محسن مختاری هنرمند نجف آبادی، با تلفیق هنرهای مختلف، بیش از پانصد اثر متنوع خلق کرده که از این تعداد، هفتاد اثر در حوزه اسماء الهی تولید شده اند.

مختاری، به جز دوره ای کوتاه در نوجوانی که خط را نزد استاد سید کمال اسماعیلیان آموزش دیده، تاکنون از استاد خاصی استفاده نکرده و تمامی آموخته های هنری اش، تجربی است.

مهدی مختاری

آثار هنری محسن مختاری

 

هنرمند گمنامی که بدون استاد هنرمند شده + تصاویر

 

محسن مختاری؛ هنرمندِ تجربی همه کاره از نجف آباد+فیلم