نجف آبادیها در گلستان شهدای اصفهان سمنو می پزند
نجف آبادیها در گلستان شهدای اصفهان سمنو می پزند

در شب شهادت حضرت زهرا(س) ۲۰ تن سمنو درگلستان شهدای اصفهان پخته شد.

مسئول هیئت جوانان فاطمه الزهرا نجف آباد گفت: به مناسبت شب شهادت فاطمه الزهرا(س) و روز شهدا ، هیئت جوانان حضرت زهرای شهرستان نجف آباد با حضور در گلستان شهدی اصفهان ۱۸ دیگ سمنو بارگذاشتند که در روز شهادت حضرت زهرا(س) بین ۱۲هزار نفر تقسیم شود.
هاشمی افزود: برای پخت این مقدار سمنو بیش از یک تن گندم و ۶ تن آرد مصرف شده است.