نقره جهانی کوراش برای دختری از شهرستان نجف آباد
نقره جهانی کوراش برای دختری از شهرستان نجف آباد
ورزش و جوانان نجف آباد: در رقابت‌های کوراش قهرمانی جهان که از دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲ به میزبانی عشق آباد ترکمنستان آغاز شده، پردیس عیدی وندی از شهرستان نجف آباد(یزدانشهر) به عنوان ملی پوش وزن منهای ۵۷ کیلوگرم موفق به کسب نشان نقره شد.

نقره جهانی کوراش برای دختری از شهرستان نجف آباد

ورزش و جوانان نجف آباد: در رقابت‌های کوراش قهرمانی جهان که از دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲ به میزبانی عشق آباد ترکمنستان آغاز شده، پردیس عیدی وندی از شهرستان نجف آباد(یزدانشهر) به عنوان ملی پوش وزن منهای ۵۷ کیلوگرم موفق به کسب نشان نقره شد.
عیدی وندی در این رقابت ها، پس از یک دور استراحت، با ضربه فنی کردن حریفی از کونگو و شکست دادن ورزشکاری از ترکمنستان، به رقابت نهایی راه پیدا کرد که در این مرحله با شکست در برابر حریفی از ویتنام به عنوان دوم و گردن آویز نقره دست پیدا کرد.

پردیس عیدی وندی قهرمان رشته کوراش از شهرستان نجف آباد (یزدانشهر)

پردیس عیدی وندی قهرمان رشته کوراش از شهرستان نجف آباد (یزدانشهر)

پردیس عیدی وندی قهرمان رشته کوراش از شهرستان نجف آباد (یزدانشهر)

پردیس عیدی وندی قهرمان رشته کوراش از شهرستان نجف آباد (یزدانشهر)

پردیس عیدی وندی قهرمان رشته کوراش از شهرستان نجف آباد (یزدانشهر)

پردیس عیدی وندی قهرمان رشته کوراش از شهرستان نجف آباد (یزدانشهر)

پردیس عیدی وندی قهرمان رشته کوراش از شهرستان نجف آباد (یزدانشهر)

پردیس عیدی وندی قهرمان رشته کوراش از شهرستان نجف آباد (یزدانشهر)

نقره جهانی کوراش برای دختری از شهرستان نجف آباد