کاشی نیلو ترک برداشت+ فیلم
کاشی نیلو ترک برداشت+ فیلم

خبرنگار صدای و سیمای واحد نجف آباد در گزارشی به بررسی مشکلات کارخانه کاشی نیلو در مقطع واگذاری به بخش خصوصی می پردازد.  

خبرنگار صدای و سیمای واحد نجف آباد در گزارشی به بررسی مشکلات کارخانه کاشی نیلو در مقطع واگذاری به بخش خصوصی می پردازد.