کتابت اشعار شعرای ایرانی توسط هنرمند نجف آبادی ​
کتابت اشعار شعرای ایرانی توسط هنرمند نجف آبادی ​
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نجف آباد: نرگس فضل الهی  از هنرمندان خوشنویس و تذهیب کار و عضو انجمن خوشنویسان شهرستان موفق به کتابت دیوان اشعار  چهار شاعر ایرانی شد.

کتابت اشعار شعرای ایرانی توسط هنرمند نجف آبادی ​

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نجف آباد: نرگس فضل الهی  از هنرمندان خوشنویس و تذهیب کار و عضو انجمن خوشنویسان شهرستان موفق به کتابت دیوان اشعار  چهار شاعر ایرانی شد.

وی  هدف از این اقدام فرهنگی را حفظ و تقویت فرهنگ ایرانی، ترویج هنر کتابت به منظور اشاعه فرهنگ و هنر و زنده نگاه داشتن  آثار شاعران ایرانی و انتقال مفاهیم ادبی از طریق هنرمقدس خوشنویسی به نسل جوان اعلام نمود.

نرگس فضل الهی افزود: کتابت اشعار حافظ با استفاده از نسخه تصحیح شده محمد قروینی و دکتر قاسم غنی در ۴۴۸ صفحه ، اشعار رودکی در ۲۱۰ صفحه ، اشعار باباطاهر در ۱۰۸ صفحه و اشعار خیام نیشابوری در ۱۸۸ صفحه و در قطع رقعی کتابت شده است .

فضل الهی هنرمند برجسته خوشنویسی شهرستان نجف آباد مدت ۲۵ سال است که به هنر مقدس خوشنویسی و تذهیب مشغول است و کتاب دوبیتی های دکتر راکیان نیز توسط این هنرمند کتابت شده است. قرار است وصیت نامه نزدیک به ۲۵۰۰ شهید شهرستان نجف آباد نیز توسط این هنرمند کتابت شود.

خوشنویسی

خوشنویسی

کتابت اشعار شعرای ایرانی توسط هنرمند نجف آبادی ​