کسی حق ندارد نان ما را کلوخ کند
کسی حق ندارد نان ما را کلوخ کند

اگر شما نیاز به چاپ ۴ عدد عکس پرسنلی در ابعاد ۳*۴ سانتی متر داشته باشید باید یه یک عکاسی مراجعه نمایید و هزینه ای بالغ بر ۱۰ هزار تومان پرداخت نمایید. اما همه می دانند با پیشرفت جامعه و وجود دوربین های دیجیتال های پیشرفته در دست مردم و نیز بالا رفتن سواد دیجیتالی […]

اگر شما نیاز به چاپ ۴ عدد عکس پرسنلی در ابعاد ۳*۴ سانتی متر داشته باشید باید یه یک عکاسی مراجعه نمایید و هزینه ای بالغ بر ۱۰ هزار تومان پرداخت نمایید.

اما همه می دانند با پیشرفت جامعه و وجود دوربین های دیجیتال های پیشرفته در دست مردم و نیز بالا رفتن سواد دیجیتالی مردم  ، شاهد این هستیم که در اکثر منازل بدست حتی  اعضاء کوچک خانواده  بتوانند یک عکس پرسنلی را خود بگیرند و در منزل روتوش نمایند و درتعداد ۹ عدد عکس ۳*۴ را  در محیطی به اندازه ۱۰*۱۵ سانتی متر جای دهند.

اما مشکل اینجا است در مراکز چاپ عکس یه عکس در اندازه ۱۰*۱۵ سانتی متر را به قیمت ۳۰۰ تومان  میگیرند اما اگر ببینند شما همان عکس ۱۰*۱۵ را در آن عکسهای پرسنلی چیده اید ۳۰۰۰ تومان میگیرند.

اگر هم اعتراض داشته باشید می گویند “کسی حق ندارد نان ما را کلوخ کند ” . این متاسفانه در تمامی مراکز چاپ بصورت یک رسم درآمده و اجازه نمیدهند خود مردم از امکانات و فکر خود استفاده نماید و همیشه باید وابسته به این مراکز باشند. واقعا چرا علم اینجا حق پیشرفت ندارد؟