کشف اقلام دارویی در کارگاه جوشکاری در نجف آباد
کشف اقلام دارویی در کارگاه جوشکاری در نجف آباد
در بازرسی از کارگاه جوشکاری و مرکز موم عاج کنی در بخش مهردشت، ۸۵قلم انواع داروهای غیر مجاز و حدود ۲تن عسل مشکوک به تقلبی بودن، کشف شد.

کشف اقلام دارویی در کارگاه جوشکاری در نجف آباد

در بازرسی از کارگاه جوشکاری و مرکز موم عاج کنی در بخش مهردشت، ۸۵قلم انواع داروهای غیر مجاز و حدود ۲تن عسل مشکوک به تقلبی بودن، کشف شد.
روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان: مسئول شبکه دامپزشکی نجف آباد گفت: کارشناسان دامپزشکی علاوه بر کنترل مستمر کلیه داروهای دامی موجود در داروخانه ها و یا مراکز درمانی، کلیه مراکز مرتبط با زنبور عسل را به طور دقیق رصد می نمایند.
محمد مهدی حسن پور افزود: داروهای دامپزشکی، مواد بیولوژیکی، سموم و مواد ضدعفونی را تنها از داروخانه ها و مراکز مجاز دامپزشکی تهیه نموده و در موقع خرید به تاریخ تولید، انقضاء، پروانه بهره برداری و مجوز صادره از سوی دامپزشکی توجه کنند.
رییس دامپزشکی نجف آباد

رییس دامپزشکی نجف آباد

کشف اقلام دارویی در کارگاه جوشکاری در نجف آباد