کشف ۳۸  ماینر قاچاق در نجف آباد
کشف ۳۸  ماینر قاچاق در نجف آباد
فرمانده انتظامي شهرستان نجف آباد از کشف ۳۸ دستگاه ماینر خارجي قاچاق به ارزش ششصد میلیون تومان، طی دو عملیات جداگانه در یکی از شهرک های صنعتی و تحویل دو متهم به مقام قضایی خبر داد.

کشف ۳۸  ماینر قاچاق در نجف آباد

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از کشف ۳۸ دستگاه ماینر خارجی قاچاق به ارزش ششصد میلیون تومان، طی دو عملیات جداگانه در یکی از شهرک های صنعتی و تحویل دو متهم به مقام قضایی خبر داد.

سرهنگ میثم گوهری آرانی گفت: کشف این مزارع ماینر، با انجام اقدامات اطلاعاتی پلیس آگاهی شهرستان صورت گرفت و شهروندان هر گونه اطلاع در این زمینه را می توانند به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف ماینر قاچاق در نجف آباد

کشف ماینر قاچاق در نجف آباد

کشف ۳۸  ماینر قاچاق در نجف آباد