کشف ۷۰ ماینر قاچاق در نجف آباد
کشف ۷۰ ماینر قاچاق در نجف آباد
پلیس نجف آباد: جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۷۰ دستگاه ماینر خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان طی عملیات مشترک مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان و ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد با همراهی کارشناسان اداره برق خبر داد.

کشف ۷۰ ماینر قاچاق در نجف آباد

پلیس نجف آباد: جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۷۰ دستگاه ماینر خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان طی عملیات مشترک مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان و ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد با همراهی کارشناسان اداره برق خبر داد.
سردار محمدرضا هاشمی فر با بیان اینکه مبارزه با استخراج ارزهای دیجیتال غیر مجاز به صورت مستمر در دستور کار این فرماندهی قرار دارد از شهروندان درخواست کرد چنانچه از فعالیت غیر مجاز اشخاص در این زمینه مطلع هستند می توانند موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کشف ماینر قاچاق در نجف آباد

کشف ماینر قاچاق در نجف آباد

کشف ۷۰ ماینر قاچاق در نجف آباد