کلیپ شهید دکتر عباسعلی جوزی + دانلود
کلیپ شهید دکتر عباسعلی جوزی + دانلود
دکتر شهید عباسعلی جوزی در فاجعه منا به شهادت رسید و ۳بهمن ۱۳۹۴ در نجف آباد در کنار شهدای ۸ سال دفاع مقدس خاک سپاری شد. جوزی از جانبازان و آزادگان عملیات خیبر بود که خانواده اش سال ها از وضعیتش در زندان های عراق بی خبر بودند.

کلیپ شهید دکتر عباسعلی جوزی + دانلود

دکتر شهید عباسعلی جوزی در فاجعه منا به شهادت رسید و ۳بهمن ۱۳۹۴ در نجف آباد در کنار شهدای ۸ سال دفاع مقدس خاک سپاری شد

جوزی از جانبازان و آزادگان عملیات خیبر بود که خانواده اش سال ها از وضعیتش در زندان های عراق بی خبر بودند.

شهید جوزی

شهید دکتر عباسعلی جوزی

فاجعه منا

فاجعه منا


Download “کلیپ به یاد شهید دکتر جوزی”

c627ef6ad59e47ca44ae982216571bdb3754542-360p__41805.mp4 – 393 بار دانلود شده است – 19,36 مگابایت

نجف آباد نیوز