آب زاینده رود به نجف آباد رسید
آب زاینده رود به نجف آباد رسید

ایلنا:پس از توافق کارشناسی مجموعه مرتبطین آب بخش کشاورزی و با ایجاد هماهنگی و همدلی، آب شرق و غرب حوزه زاینده‌رود در استان توزیع شد. محسن کریمیان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با به ثمر رسیدن کشت غله شرق و بسته شدن آب زاینده‌رود برای مزارع شرق اصفهان، براساس برنامه‌ریزی قبلی، آب برای […]

ایلنا:پس از توافق کارشناسی مجموعه مرتبطین آب بخش کشاورزی و با ایجاد هماهنگی و همدلی، آب شرق و غرب حوزه زاینده‌رود در استان توزیع شد.

محسن کریمیان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با به ثمر رسیدن کشت غله شرق و بسته شدن آب زاینده‌رود برای مزارع شرق اصفهان، براساس برنامه‌ریزی قبلی، آب برای شهرستان‌های غرب برای کشت مزارع و حفاظت از باغات به صورت ونش بندی در طی تابستان در اختیار کشاورزان و باغ داران قرار می‌گیرد.

حدود ۱۲ هزارهکتار سطح زیر کشت در شهرستان‌های زرین‌شهر، مبارکه، فلاورجان،خمینی‌شهر و نجف آباد با کشت های ؛ ذرت علوفه‌ای،ارزن، چغندر وسبزی و صیفی‌جات اختصاص دارد وحدود ۶۰۰۰هزار باغ میوه می باشد از آب زاینده رود آبیاری می شوند.

اخیرا اعتراضاتی از سوی کشاورزان غرب استان در خصوص حق آبه آن ها از زاینده رود، مجددا مطرح شده بود.