آتشی که به جان یک انبار جمع آوری و فروش ضایعات در کمربندی جنوب نجف آباد افتاده بود، با تلاش یک ساعته پرسنل آتش نشانی خاموش شد.

آتش سوزی انبار ضایعات در نجف آباد+تصاویر

آتشی که به جان یک انبار جمع آوری و فروش ضایعات در کمربندی جنوب نجف آباد افتاده بود، با تلاش یک ساعته پرسنل آتش نشانی خاموش شد.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد:در این عملیات نفس گیر، پنج نفر از آتش نشانان به همراه دو دستگاه خودروی امدادی حضور داشتند.

سه شنبه هفته گذشته نیز برش کاری در زیر زمین منزل مسکونی و سرایت جرقه آن به گونی زغال، این خانه را به آتش کشیده بود که با حضور به موقع دو اکیپ از پرسنل آتش نشانی، حریق مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

نجات حواصیل گرفتار شده در یک منزل مسکونی، از دیگر اقدامات روزهای اخیر آتش نشانی نجف آباد محسوب می شود.

آتش سوزی در انبار ضایعات در نجف آباد آتش سوزی انبار ضایعات در نجف آباد+تصاویر آتش سوزی انبار ضایعات در نجف آباد+تصاویر                       3 300x225

آتش سوزی در انبار ضایعات در نجف آباد

آتش سوزی انبار ضایعات در نجف آباد+تصاویر

 

آتش سوزی در انبار ضایعات در نجف آباد آتش سوزی انبار ضایعات در نجف آباد+تصاویر آتش سوزی انبار ضایعات در نجف آباد+تصاویر                       3 1024x768
آتش سوزی در انبار ضایعات در نجف آباد
آتش سوزی در انبار ضایعات در نجف آباد آتش سوزی انبار ضایعات در نجف آباد+تصاویر آتش سوزی انبار ضایعات در نجف آباد+تصاویر                       2 1024x768
آتش سوزی در انبار ضایعات در نجف آباد
آتش سوزی در انبار ضایعات در نجف آباد آتش سوزی انبار ضایعات در نجف آباد+تصاویر آتش سوزی انبار ضایعات در نجف آباد+تصاویر                       1 1024x768
آتش سوزی در انبار ضایعات در نجف آباد