اوایل عصر امروز دوشنبه بیست و سوم تیر ماه ۹۹، بازارچه شهید مطهری نجف آباد دچار حریق شد که طی آن چند مغازه دچار آسیب شدند.

آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم

اوایل عصر امروز دوشنبه بیست و سوم تیر ماه ۹۹، بازارچه شهید مطهری نجف آباد دچار حریق شد که طی آن چند مغازه دچار آسیب شدند.

منابع رسمی هنوز در این خصوص اعلام نظر نکرده اند ولی برخی شهروندان حاضر در صحنه حادثه گفته اند که سه مغازه سیسمونی ،کفش فروشی و لباس فروشی دچار آتش سوزی شده. طبق همین گفته ها، آتش از مغازه کفش فروشی شده است. این نظرات برای کانال تلگرامی «شهر من نجف آباد» ارسال شده. این کانال، چند فیلم هم از این آتش سوزی منتشر کرده است.

کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار» ضمن انتشار چندین تصویر نوشته: علت حادثه هنوز مشخص نیست.  بارها گفته شده سقف بازارچه ایمنی ندارد و اصلا مناسب نیست. امیدواریم که شورای بازار با کمک شهرداری فکری برای سقف بازارچه بکنند.
این کانال ادامه داده: در بازارچه دسترسی ماشین های آتشنشانی به سختی است و از کوچه های مجاور لوله های بلند استفاده میشود.

آتش سوزی در بازار نجف آباد آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم photo 2020 07 13 16 06 24 300x225

آتش سوزی در بازار نجف آباد

آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم

 

آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم photo 2020 07 13 16 06 32 1024x767
آتش سوزی در بازار نجف آباد
آتش سوزی در بازار نجف آباد آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم photo 2020 07 13 16 06 29 1024x767
آتش سوزی در بازار نجف آباد
آتش سوزی در بازار نجف آباد آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم photo 2020 07 13 16 06 27 1024x767
آتش سوزی در بازار نجف آباد
آتش سوزی در بازار نجف آباد آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم photo 2020 07 13 16 06 24 1024x767
آتش سوزی در بازار نجف آباد
آتش سوزی در بازار نجف آباد آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم photo 2020 07 13 16 06 21 1024x767
آتش سوزی در بازار نجف آباد
آتش سوزی در بازار نجف آباد آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم photo 2020 07 13 16 06 18 1024x608
آتش سوزی در بازار نجف آباد
آتش سوزی در بازار نجف آباد آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم photo 2020 07 13 16 06 15 1024x767
آتش سوزی در بازار نجف آباد
آتش سوزی در بازار نجف آباد آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم photo 2020 07 13 16 06 12 1024x767
آتش سوزی در بازار نجف آباد
آتش سوزی در بازار نجف آباد آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم آتش سوزی در بازار نجف آباد+تصاویر و فیلم photo 2020 07 13 16 06 07 1024x767
آتش سوزی در بازار نجف آباد