برنامه رادیویی پیک بامدادی:مراسم بزرگداشت شهداي حادثه خيابان پاسداران که توسط عده اي از افراطيون يک فرقه عرفان کاذب، مظلومانه به شهادت رسيدند اخیرا برگزار شد. عرفان هاي کاذب در دهه هاي اخير ابزار دشمنان نظام اسلامي براي ايجاد خشونت و اختلال در نظم اجتماعي بوده است.

آتش عرفان های کاذب در گلستان +گزارش صوتی

برنامه رادیویی پیک بامدادی: مراسم بزرگداشت شهدای حادثه خیابان پاسداران که توسط عده ای از افراطیون یک فرقه عرفان کاذب، مظلومانه به شهادت رسیدند اخیرا برگزار شد. عرفان های کاذب در دهه های اخیر ابزار دشمنان نظام اسلامی برای ایجاد خشونت و اختلال در نظم اجتماعی بوده است.

ابراهیمی این گزارش را برای برنامه پیک بامدادی که هر روز بعد از خبر ساعت ۸ صبح از رادیو ایران پخش می شود، تهیه کرده است.

 

دراویش گنابادی

دراویش گنابادی

آتش عرفان های کاذب در گلستان +گزارش صوتی