روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد: حوالی ساعت 2عصر  پنج شنبه ۲۶ فروردین۱۴۰۰، خودرویی که به صورت غیر استاندارد از مخزن LPG استفاده می کرد، موقع سوخت گیری در نزدیکی باغ بانوان، دچار آتش سوزی شد و 2نفر مصدوم شدند.

آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد+تصاویر

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد: حوالی ساعت ۲عصر  پنج شنبه ۲۶ فروردین۱۴۰۰، خودرویی که به صورت غیر استاندارد از مخزن LPG استفاده می کرد، موقع سوخت گیری در نزدیکی باغ بانوان، دچار آتش سوزی شد و ۲نفر مصدوم شدند.

حسنعلی امیر کاوه مدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری نجف آباد بیان داشت: این آتش سوزی، با حضور دو دستگاه خودروی آتش نشانی از ایستگاه های ۱ و ۲ خاموش شد. نصب غیر استاندارد مخزن گاز طبیعی بر روی خودروها، سالیانه تعداد قابل توجهی حادثه به همراه دارد.

آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد+تصاویر آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد+تصاویر 1618637128 P0fE7 300x200

آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد

آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد+تصاویر آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد+تصاویر 1618637134 P7oK4 258x300

آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد

آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد+تصاویر آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد+تصاویر 1618637129 J4cO6 300x200

آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد

آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد+تصاویر آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد+تصاویر 1618637127 H8uV0 300x200

آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد

آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد+تصاویر آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد+تصاویر 1618637126 N0dP9 300x200

آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد

آتش گرفتن خودروی گازسوز شده در نجف آباد+تصاویر