یکی از پزشکان فعال در نجف آباد، چند روز پیش هنگام پارک خودرویش در نزدیکی یکی از بیمارستان های این شهر توسط افراد نقاب دار با چاقو مورد حمله قرار گرفت.

حمله به یک پزشک در نجف آباد

یکی از پزشکان فعال در نجف آباد، چند روز پیش هنگام پارک خودرویش در نزدیکی یکی از بیمارستان های این شهر توسط افراد نقاب دار با چاقو مورد حمله قرار گرفت.

تسنیم: کیانوش جهانپور سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وضعیت عمومی این متخصص مغز و اعصاب نسبتا خوب است و بعد از عمل جراحی و ترخیص از بیمارستان، در منزل استراحت می کند.

وی از بهبودی کامل این پزشک بعد از چند هفته استراحت خبر داد و افزود: با توجه به همزمانی این اتفاق با حادثه ای مشابه در تهران، وزیر بهداشت دستور داده گزارشی از این سوء قصدها تهیه و قضیه تا رسیدن به نتیجه مشخص پیگیری شود.

در این میان سردار مهدی معصوم بیگی فرمانده انتظامی استان می گوید: سوء قصد به پزشکان در نجف آباد و تهران سریالی و امنیتی نیست و ارتباطی با هم ندارند. در حوزه نجف آباد موضوع یک اختلاف بوده و ضارب نیز شناسایی و امروز صبح برای دستگیری وی اقدام شده است. موضوع به شکلی به این پزشک ارتباط پیدا می کند.

مسئولان اعلام کرده اند که جزئیات بیشتر را در صورتی که صلاح ببینند اعلام خواهند کرد ولی در این میان ترس اصلی آن ها این است که انتشار این خبر، برخی پزشکان غیر بومی را از ادامه فعالیت در مراکز درمانی نجف آباد منصرف کند.

برخی کارشناسان و شهروندان معتقدند که پرونده های مربوط به خطاهای پزشکی، به صورت کامل و موثر رسیدگی نمی شود و همین موضوع زمینه ساز نارضایتی وابستگان  بیماران و ناامیدی از پیگیری قانونی شکایت ها را فراهم کرده است.

پزشکی

پزشکی

حمله به یک پزشک در نجف آباد