عکاسی از پدر شهید در دقیقه ۹۰ زندگی
عکاسی از پدر شهید در دقیقه ۹۰ زندگی

عکاس ایمنا حاج یداله شفیعی پدر دو شهید را در شب احیاء ۲۱ رمضان امسال پیش از آنکه صبح فردا دار فانی را وداع بگوید، در محل گلزار شهدای این شهر به تصویر کشیده است. مرحوم شفیعی به عنوان نیروی بازنشسته فرمانداری از فعالترین عناصر مذهبی در مراسماتی مانند نماز جمعه،دعای ندبه مهدیه و مسئول […]

عکاس ایمنا حاج یداله شفیعی پدر دو شهید را در شب احیاء ۲۱ رمضان امسال پیش از آنکه صبح فردا دار فانی را وداع بگوید، در محل گلزار شهدای این شهر به تصویر کشیده است.

مرحوم شفیعی به عنوان نیروی بازنشسته فرمانداری از فعالترین عناصر مذهبی در مراسماتی مانند نماز جمعه،دعای ندبه مهدیه و مسئول پیشین کمیته آرد و نان نجف آباد بود.

احیاء (۷)