آخرین مصوبات شورای ترافیک نجف آباد
آخرین مصوبات شورای ترافیک نجف آباد

به گزارش پایگاه خبری فرمانداری نجف آباد در آخرین جلسه شورای ترافیک شهرستان نجف آباد موارد ذیل به تصویب مسئولان حاضر در جلسه رسید: – ایجاد دور برگردان در چهارراه مولوی – ساماندهی چراغ راهنمایی منتظری شمالی- چهارراه اسرافیلیان – اصلاح تقاطع کمربندی شمالی نجف آباد – نصب سرعت گیر ایمنی و استاندارد در خیابان […]

به گزارش پایگاه خبری فرمانداری نجف آباد در آخرین جلسه شورای ترافیک شهرستان نجف آباد موارد ذیل به تصویب مسئولان حاضر در جلسه رسید:

– ایجاد دور برگردان در چهارراه مولوی

– ساماندهی چراغ راهنمایی منتظری شمالی- چهارراه اسرافیلیان

– اصلاح تقاطع کمربندی شمالی نجف آباد

– نصب سرعت گیر ایمنی و استاندارد در خیابان فردوسی روستای نهضت آباد

– اصلاح هندسی و رفع نواقص بلوار شهید صالحی