گوشه و کنار شهر، داریم کسانی را که تلاش دارند به هر قیمتی شده واسه خودشان اسم و رسمی درست کنند و برای رسیدن به هدف شان، همه کاری انجام می دهند. از طرح بحث های خاص محافل حوزوی در بین مردم تا پرداختن به دوچرخه سواری بانوان و ازدواج مجدد آقایان

آخوندهای شهرت طلب

گوشه و کنار شهر، داریم کسانی را که تلاش دارند به هر قیمتی شده واسه خودشان اسم و رسمی درست کنند و برای رسیدن به هدف شان، همه کاری انجام می دهند. از طرح بحث های خاص محافل حوزوی در بین مردم تا پرداختن به دوچرخه سواری بانوان و ازدواج مجدد آقایان

این تعداد محدود که در پوشش لباس روحانیت تا حدودی هم برای خودشان مصونیت ایجاد کرده اند، به همه چیز و همه کس کار دارند و واجب می دانند در هر موضوعی اظهار نظر کنند.

شعار شفافیت می دهند ولی هیچ وقت پشت پرده فعالیت هایشان را شفاف نکرده اند. از گفتمان و حق اظهار نظر آزادانه حرف ها زده و می زنند ولی جواب مخالفان را گاز انبری می دهند.

حتی استکبار ستیزی ملت را به چالش کشیده اند و مطالب سطح پایین خود را در شکل و شمایل روزنامه منتشر کرده اند. گاهی قلم خریده اند تا خودشان را بزرگ نشان دهند و برخی اوقات نیز با سوء استفاده از نیازهای واقعی جامعه، مخاطب جذب کرده اند.

در این میان به نظر می رسد مهمترین مشکل این روحانی های نه چندان محبوب، علاقه شدید به شهرت باشد. همان شهرتی که از دیگری دزدیدند و از صندوق رای درآمدند.

البته روحانی درست و حسابی که مایه افتخار شهر و کشورند، کم نداریم ولی نفهمدیم چرا کسی از خیل طلاب متعهد و با سواد، جواب مستدل و قانع کننده ای به مطالب سطح پایین این تعداد معدود نمی دهد.

نجف آباد نیوز آخوندهای شهرت طلب آخوندهای شهرت طلب             300x300

نجف آباد نیوز

آخوندهای شهرت طلب