آرای تفکیکی ۴ کاندید برتر انتخابات در ۴ نقطه  حوزه انتخابیه
آرای تفکیکی ۴ کاندید برتر انتخابات در ۴ نقطه  حوزه انتخابیه

چهار کاندیدای که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه حائز بیشترین آرای مردم شدند، در نجف آباد،تیران،کرون و مهردشت وضعیت متفاوتی باهم داشتند. در ادامه می توانید میزان دقیق آرای هر کدام از این افراد را به شرح زیر مشاهده کنید. – ابوالفضل ابوترابی(۶۴ هزار و ۵۲۷ رای) نجف آباد: ۴۳ هزار […]

چهار کاندیدای که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه حائز بیشترین آرای مردم شدند، در نجف آباد،تیران،کرون و مهردشت وضعیت متفاوتی باهم داشتند. در ادامه می توانید میزان دقیق آرای هر کدام از این افراد را به شرح زیر مشاهده کنید.

– ابوالفضل ابوترابی(۶۴ هزار و ۵۲۷ رای)

نجف آباد: ۴۳ هزار و ۴۷۱ رای

تیران: ۹ هزار و ۴۷۸ رای

مهردشت: ۳ هزار و ۷۱ رای

کرون: ۸ هزار و ۵۰۷ رای

– محمد حسن سورانی حیدری (۳۱ هزار و ۲۴۲ رای)

نجف آباد: ۲۶ هزار و ۱۷۸ رای

تیران: ۱ هزار و ۷۶۰ رای

مهردشت: ۲ هزار و ۵۰۴ رای

کرون: ۸۰۰ رای

– مسعود احمدی( ۱۸ هزار و ۲۷۶ رای)

نجف آباد: ۴ هزار و ۸۱۶ رای

تیران: ۴ هزار و ۷۳۸ رای

مهردشت: ۱ هزار و ۹۳۰ رای

کرون: ۶ هزار و ۷۹۲ رای

محمد علی حیدری( ۸ هزار و ۹۲۶ رای)

نجف آباد: ۷ هزار و ۹۸۶ رای

تیران: ۲۴۰ رای

مهردشت: ۴۵۸ رای

کرون: ۲۴۲ رای