پایگاه خبری پلیس: جانشین فرمانده انتظامي استان، از اجراي حکم تخريب 58 مورد ساخت و ساز غير مجاز در 8 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان نجف آباد به ارزش 30 میلیارد تومان خبر داد.

آزادسازی ۸هکتار زمین کشاورزی در نجف آباد

پایگاه خبری پلیس: جانشین فرمانده انتظامی استان، از اجرای حکم تخریب ۵۸ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در ۸ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان نجف آباد به ارزش ۳۰ میلیارد تومان خبر داد.

سرهنگ محمدرضا هاشمی فر بیان داشت: در پی شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان مبنی بر اینکه عده ای سودجو ۸ هکتار زمین از اراضی کشاورزی روستای نهضت آباد را تغییر کاربری داده و در آن ساخت و ساز های غیر مجاز صورت دادند، موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

هاشمی ادامه داد: مالکان اصلی، این قطعه زمین را به اشخاص مختلف فروخته و خریداران به صورت غیر مجاز، زمین کشاورزی مذکور را تغییر کاربری داده و در آن ویلا و ساختمان احداث کرده بودند که با اجرای این حکم زمین مذکور از دست سوداگران خارج و به بخش کشاورزی و زراعت شهرستان بازگردانده شد.

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز آزادسازی ۸هکتار زمین کشاورزی در نجف آباد آزادسازی ۸هکتار زمین کشاورزی در نجف آباد 36147 696x458 1 300x197

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز

آزادسازی ۸هکتار زمین کشاورزی در نجف آباد