پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی: مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان از آزادسازی بیش از دو میلیارد تومان اراضی ملی در شهرستان های نایین، اصفهان، نجف آباد، آران‌وبیدگل و کاشان خبر داد.

آزادسازی ۹۷۵ میلیون زمین ملی در نجف آباد

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی: مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان از آزادسازی بیش از دو میلیارد تومان اراضی ملی در شهرستان های نایین، اصفهان، نجف آباد، آران‌وبیدگل و کاشان خبر داد.

علیرضا قاری‌قرآن گفت: ۱۵۰۰متر مربع از این اراضی واقع در شهرک صنعتی منتظریه (ویلاشهر) بوده که کارشناسان ارزش آن را بیش از ۹۷۵ میلیون تومان برآورد کرده اند.

وی ادامه داد:  این کار با حضور عوامل یگان حفاظت اراضی استان از ید متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد و تمامی بناهای ایجاد شده بر روی این زمین‌ها تخریب شد.

زمین خواری آزادسازی ۹۷۵ میلیون زمین ملی در نجف آباد آزادسازی ۹۷۵ میلیون زمین ملی در نجف آباد                     300x224

زمین خواری

آزادسازی ۹۷۵ میلیون زمین ملی در نجف آباد