آزادی یواشکی زنان ایرانی-برنامه جدید حیا ستیزی غرب
آزادی یواشکی زنان ایرانی-برنامه جدید حیا ستیزی غرب

رسانه های دولتی امریکا به منظور رواج بی حجابی در ایران طرحی را اغاز کرده اند که در ان از زنان ایرانی خواسته می شود در اماکن عمومی برای یک لحظه روسری خود را برداشته و از خود عکس بی حجاب بگیرند و سپس از طریق شبکه های اجتماعی ان را ارسال کنند  رسانه های […]

رسانه های دولتی امریکا به منظور رواج بی حجابی در ایران طرحی را اغاز کرده اند که در ان از زنان ایرانی خواسته می شود در اماکن عمومی برای یک لحظه روسری خود را برداشته و از خود عکس بی حجاب بگیرند و سپس از طریق شبکه های اجتماعی ان را ارسال کنند  رسانه های امریکایی این طرح را ازادی های یواشکی زنان نام گذاشته اند و از انجاییکه زنان ایرانی حاضر به شرکت در این طرح نشدند برخی از تصاویر زنان ایرانی را بصورت غیر قانونی از سایتها استخراج کرده و در فهرست هواداران این طرح قرار  می دهند